Chính Sách Bảo Mật Thông Tin | Nội Thất Quyết Loan

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Nội Thất Quyết Loan

Chính sách bảo mật thông tin tại Nội Thất Quyết Loan, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng một cách tối đa và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Chúng tôi xem xét việc bảo mật thông tin là một ưu tiên hàng đầu và thiết lập các chính sách và quy trình cụ thể để đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho tất cả thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho quý khách hàng. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý của quý khách.

Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ. Chúng tôi sử dụng hệ thống bảo mật chuyên nghiệp và tuân theo các quy định về bảo mật.

Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ, quản lý tài khoản, xử lý thanh toán, gửi thông báo và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của quý khách và tùy chỉnh các ưu đãi và thông tin quảng cáo.

Không Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng với bên thứ ba mà không được sự đồng ý của quý khách, trừ trường hợp cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Quyền Kiểm Soát Thông Tin:

Quý khách hàng có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình, bao gồm việc cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin. Nếu quý khách muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Thông Báo Thay Đổi:

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này theo thời gian và sẽ thông báo cho quý khách về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này.

Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân của quý khách hàng. Sự tin tưởng của quý khách là quý báu đối với chúng tôi, và chúng tôi luôn làm việc hết mình để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ và quản lý một cách cẩn thận.

Chia sẻ đến nơi bạn muốn